Příměstské kempy Hradec Králové

V rámci sportovního klubu SK Lvíček jsme pro vás a vaše děti v době letních prázdnin 2020 připravili „Příměstský sportovní kemp“.

Kemp bude provozován na území města Hradce Králové, na jednotlivých sportovištích dle počasí (tělocvična, venkovní areály, koupaliště) v jednotlivých týdenních turnusech, vždy od pondělí do pátku, od 7:30 – 16:00 hod a je určen pro děti ve věku 4 – 18 let.

Základna příměstského kempu bude v areálu Gymnázia J. K. Tyla v centru města Hradce Králové, kde bude probíhat předávání dětí. Obědy máme zajištěny v salónku Restaurace U Lva.

Program bude probíhat v duchu sportovního klubu SK Lvíček, tedy s důrazem na pohybovou aktivitu dětí. Vaše děti čeká týden plný netradičních aktivit z budoucnosti, sportovních netradičních a velice zábavných zážitků, dobrodružství, soutěží, hopsej vybavení, virtuální realita, lodičky, fotbal v bublinách, koupání, her v přírodě. Spoustu nových přátel a legrace, každý den si vyzkouší jinou aktivitu. Děti se v rámci celodenních aktivit budou věnovat střídavě gymnastice, atletickým disciplínám, plavání, In-line bruslení a míčovým hrám – fotbal, basketbal, florbal, badminton a volejbal (dle počasí).

Součástí každého turnusu letního kempu budou i návštěvy koupaliště a celodenní výlet (obojí dle počasí). Mimo jiné obvykle navštěvujeme také prostory prodeje a servisu Autocentra BARTH, objekt Hasičského záchranného sboru, prostory objektů Policie ČR nebo Záchranné služby. Na závěr každého turnusu se uskuteční „Dětské letní olympijské hry“ (opět dle počasí).

Děti budou mít zajištěn celodenní pitný režim, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.

Termíny:

  • 6.7. – 10.7.
  • 13.7. – 17.7.
  • 20.7. – 24.7.
  • 27.7. – 31.7.
  • 3.8. – 7.8.
  • 10.8. – 14.8.
  • 17.8. – 21.8.
  • 24.8. – 28.8.

(doporučujeme před podáním přihlášky telefonicky se informovat o obsazenosti jednotlivých turnusů)

Příspěvek letního kempu je 2 490,- Kč na dítě a týdenní turnus.

Za druhého sourozence přihlášeného ve stejném celém týdenním turnusu se platí příspěvek 1 990,- Kč.

Při absolvování druhého a dalšího celého týdenního turnusu jedním a týmž dítětem se za takový další turnus platí příspěvek 1 990,- Kč.

Děti je možné přihlásit i na jednotlivé konkrétní dny. Příspěvek za jednotlivé dny je 550,- Kč na dítě a den.

Cena je konečná, v ceně je zahrnuta strava, pitný režim, doprava i veškeré vstupné.

Přihláška se stává závaznou po zaplacení celé částky za turnus. V případě onemocnění dítěte vracíme částku v plné výši na základě doložení lékařského potvrzení. V případě, že nemoc dítěte nahlásíte den před začátkem tábora, z vrácené částky strháváme stravné a manipulační poplatek na následující den (250,- Kč).

Upozorňujeme, že na tábor lze získat od zdravotních pojišťoven příspěvek . Na požádání vám ihned po úhradě poplatku za tábor vystavíme doklad o zaplacení.

Bankovní účet: 2500567264/2010 FIO banka, a.s.

Jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo dítěte.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte.

Na příměstský kemp v Hradci Králové se můžete přihlásit zde

Příměstské kempy v Hradci Králové pořádáme za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové.