Příměstské kempy Pardubice

V rámci sportovního klubu SK Lvíček jsme pro vás a vaše děti v době jarních a letních prázdnin 2019 opět připravili „Příměstské sportovní kempy“.

Kemp bude provozován na území města Pardubic, na jednotlivých sportovištích dle počasí (tělocvična, venkovní areály, koupaliště) v jednotlivých týdenních turnusech, vždy od pondělí do pátku, od 7:30 – 16:00 hod a je určen pro děti ve věku 5 – 12 let.

Jarní prázdniny:

Základna příměstského kempu v období jarních prázdnin bude v Baloon cafe (dětská herna) – Jiřího z Poděbrad 2593, Pardubice – Karlovina. V době jarních prázdnin obvykle navštěvujeme tělocvičnu Obchodní akademie v Pardubících, plavecký areál, zimní stadion, lezeckou stěnu a v případě zájmu a dostatečného počtu dětí uskutečníme i lyžařský výlet.

Dle počasí a časových dispozic navštívíme také prostory prodeje a servisu Autocentra BARTH, objekt Hasičského záchranného sboru, prostory objektů Policie ČR nebo Záchranné služby.

Termín:

  • 4.2. – 8.2.2019

Program bude probíhat v duchu sportovního klubu SK Lvíček, tedy s důrazem na pohybovou aktivitu dětí. Děti se v rámci celodenních aktivit budou věnovat (krom výše uvedeného plavání, bruslení a případného lyžování) střídavě gymnastice, atletickým disciplínám, míčovým hrám – fotbal, basketbal, florbal, badminton a volejbal.

Děti budou mít zajištěn celodenní pitný režim, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Obědy budou zajištěny ve Smíchovské restauraci.

Příspěvek na jarní kemp činí 1 900,- Kč na dítě a týdenní turnus.

Za druhého sourozence přihlášeného ve stejném celém týdenním turnusu se platí příspěvek 1 300,- Kč.

Členové klubu SK Lvíček celoročně navštěvující tréninky platí poplatek ve výši 1 300,- Kč za dítě a turnus.

Děti je možné přihlásit i na jednotlivé konkrétní dny. Příspěvek za jednotlivé dny je 400,- Kč na dítě a den (v případě dne s lyžařským zájezdem bude cena povýšena).

Cena je konečná, v ceně je zahrnuta strava, pitný režim, doprava i veškeré vstupné (krom lyžařského areálu).

Přihláška se stává závaznou po zaplacení celé částky za turnus. V případě onemocnění dítěte vracíme částku v plné výši na základě doložení lékařského potvrzení. V případě, že nemoc dítěte nahlásíte den před začátkem tábora, z vrácené částky strháváme stravné a manipulační poplatek na následující den (250,- Kč).

Upozorňujeme, že na kemp lze získat od zdravotních pojišťoven příspěvek. Na požádání vám ihned po úhradě poplatku za tábor vystavíme doklad o zaplacení.

Letní prázdniny:

Základna letního příměstského kempu bude v Baloon cafe (dětská herna) – Jiřího z Poděbrad 2593, Pardubice – Karlovina.

Program bude probíhat v duchu sportovního klubu SK Lvíček, tedy s důrazem na pohybovou aktivitu dětí. Děti se v rámci celodenních aktivit budou věnovat střídavě gymnastice, atletickým disciplínám, plavání, In-line bruslení a míčovým hrám – fotbal, basketbal, florbal, badminton a volejbal (v létě dle počasí).

Součástí každého turnusu letního kempu budou i návštěvy koupaliště a celodenní výlet (obojí však dle počasí). Obvykle také navštěvujeme prostory prodeje a servisu Autocentra BARTH, objekt Hasičského záchranného sboru, prostory objektů Policie ČR nebo Záchranné služby. Na závěr každého turnusu se uskuteční „Dětské letní olympijské hry“ (opět však dle počasí).

Děti budou mít zajištěn celodenní pitný režim, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Obědy budou zajištěny ve Smíchovské restauraci.

Termíny:

  • 1.7. – 4.7.
  • 8.7. – 12.7.
  • 15.7. – 19.7.
  • 22.7. – 26.7.
  • 29.7. – 2.8.
  • 5.8. – 9.8.
  • 12.8. – 16.8.
  • 19.8. – 23.8.
  • 26.8. – 30.8.

(doporučujeme před podáním přihlášky telefonicky se informovat o obsazenosti jednotlivých turnusů)

Příspěvek letního kempu je 1 800,- Kč na dítě a týdenní turnus.

Za druhého sourozence přihlášeného ve stejném celém týdenním turnusu se platí příspěvek 1 400,- Kč.

Při absolvování druhého a dalšího celého týdenního letního turnusu jedním a týmž dítětem se za takový další turnus platí příspěvek 1 400,- Kč.

Členové klubu SK Lvíček celoročně navštěvující tréninky platí příspěvek 1 400,- Kč za dítě a turnus.

U 1. turnusu v termínu 1.7. – 4.7. kemp proběhne pouze 4 dny (5.7. je státní svátek). Příspěvek za tento turnus je 1 450,- Kč.

Děti je možné přihlásit i na jednotlivé konkrétní dny. Příspěvek za jednotlivé dny je 400,- Kč na dítě a den.

Cena je konečná, v ceně je zahrnuta strava, pitný režim, doprava i veškeré vstupné.

Přihláška se stává závaznou po zaplacení celé částky za turnus. V případě onemocnění dítěte vracíme částku v plné výši na základě doložení lékařského potvrzení. V případě, že nemoc dítěte nahlásíte den před začátkem tábora, z vrácené částky strháváme stravné a manipulační poplatek na následující den (250,- Kč).

Upozorňujeme, že na kemp lze získat od zdravotních pojišťoven příspěvek. Na požádání vám ihned po úhradě poplatku za tábor vystavíme doklad o zaplacení.

Bankovní účet: 2500567264/2010 FIO banka, a.s.

Jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo dítěte.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte.

Na příměstský kemp v Pardubicích se můžete přihlásit zde

Příměstské kempy v Pardubicích jsou finančně podporovány Statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem