Příměstské kempy Pardubice

V rámci sportovního klubu SK Lvíček jsme pro vás a vaše děti v době letních prázdnin 2024 opět připravili „Příměstské sportovní kempy“.

Kempy budou provozovány v Pardubicích a dále na jednotlivých sportovištích dle počasí (venkovní sportoviště, tělocvična, koupaliště) v jednotlivých týdenních turnusech, vždy od pondělí do pátku, od 7:30 – 16:00 hod a jsou určeny pro děti ve věku 4 – 18 let.

Letní prázdniny 2024:

Základna letního příměstského kempu bude letos v Sokolovně v Pardubicích Na Olšinkách.

Program bude probíhat v duchu sportovního klubu SK Lvíček, tedy s důrazem na pohybovou aktivitu dětí. Vaše děti čeká týden plný zajímavých aktivit, sportovních, netradičních a velice zábavných zážitků, soutěží, her v přírodě, výletů, exkurzí, koupání, spousta nových přátel, dobrodružství a legrace. Děti se v rámci celodenních aktivit budou věnovat střídavě gymnastice, atletickým disciplínám, plavání, In-line bruslení a míčovým hrám – fotbal, basketbal, florbal, badminton a volejbal (dle počasí).

Součástí každého turnusu letního kempu budou i návštěvy koupaliště a celodenní výlet (obojí však dle počasí). V rámci celodenního výletu navštěvujeme FLY ZONE v Hradci Králové, ZOO, a pod. Obvykle také navštěvujeme prostory prodeje a servisu Autocentra BARTH, objekt Hasičského záchranného sboru, prostory objektů Policie ČR nebo Záchranné služby. Na závěr každého turnusu se uskuteční „Dětské letní olympijské hry“ (dle počasí).

Děti budou mít zajištěn celodenní pitný režim, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Obědy budou zajištěny v restauraci.

Termíny:

  • 8.7. – 12.7.
  • 15.7. – 19.7.
  • 22.7. – 26.7.
  • 29.7. – 2.8.
  • 5.8. – 9.8.
  • 12.8. – 16.8.
  • 19.8. – 23.8.

(před podáním přihlášky v červnu a později, doporučujeme telefonicky se informovat o obsazenosti jednotlivých turnusů)

Poplatek za letní kemp je 3 200,- Kč na dítě a týdenní turnus.

Za druhého sourozence přihlášeného ve stejném celém týdenním turnusu se platí poplatek 2 700,- Kč.

Při absolvování druhého a dalšího celého týdenního letního turnusu jedním a týmž dítětem se za takový další turnus platí příspěvek 2 700,- Kč.

Členové klubu SK Lvíček celoročně navštěvující tréninky platí příspěvek 2 700,- Kč za dítě a turnus.

Děti je možné přihlásit i na jednotlivé konkrétní dny. Příspěvek za jednotlivé dny je 700,- Kč na dítě a den.

Cena je konečná, v ceně je zahrnuta strava, pitný režim, doprava i veškeré vstupné.

Přihláška se stává závaznou po zaplacení celé částky za turnus. V případě onemocnění dítěte vracíme částku v plné výši na základě doložení lékařského potvrzení. V případě, že nemoc dítěte nahlásíte den před začátkem tábora, z vrácené částky strháváme stravné a manipulační poplatek na následující den (300,- Kč).

Upozorňujeme, že na kemp lze získat od zdravotních pojišťoven příspěvek. Na požádání vám ihned po úhradě poplatku za tábor vystavíme doklad o zaplacení.

Bankovní účet: 2500567264/2010 FIO banka, a.s.

Jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo dítěte.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte.

Na příměstský kemp v Pardubicích se můžete přihlásit zde

Příměstské kempy v Pardubicích jsou finančně podporovány Statutárním městem Pardubice, Městským obvodem Pardubice II a Pardubickým krajem.