SK Lvíček Pardubice

Tréninky v Pardubicích se ve školním roce 2020-2021, tak jako loni, konají na venkovním hřišti Sportovního gymnázia Pardubice Dašická, od měsíce října pak v tělocvičně Obchodní akademie Pardubice. Pro skupiny A a B každé pondělí a středu, v odpoledních hodinách. Každý sudý týden v sobotu dopoledne jsou pak plavecké kurzy pro plavce v Aquacentru Pardubice. Neplavci jsou rozděleni do dvou skupin. Všechny skupiny pak mají plavecké tréninky dle rozpisu, jednou za čtrnáct dnů, každý sudý týden, v sobotu dopoledne.

Rozpis tréninků v tělocvičně:

Skupina A (starší) – pondělí – 17:15 – 18:15 a středa – 18:15 – 19:15

Skupina B (mladší) – pondělí – 18:15 – 19:15 a středa – 17:15 – 18:15

Rozpis plavání:

PLAVCI – sobota – 10:00 – 11:00 každý sudý týden

NEPLAVCI – sobota – 9:00 – 10:00 každý sudý týden

Členské příspěvky:

Půlroční členské příspěvky ve výši 1 500,- Kč na dítě se platí vždy v září a v lednu. Druhý sourozenec má poloviční slevu.

Přihláška do klubu se stává závaznou po zaplacení celé částky.

Bankovní účet: 2500567264/2010 FIO banka, a.s.

Jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo dítěte.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte.

Na financování klubu se podílí Pardubický kraj, Statutární město Pardubice a Městský obvod Pardubice II

Na základě vašich dotazů, upřesňujeme:

  • Půlroční členský příspěvek v uvedené výši je za celé kurzovné, tedy na půl roku a na všechny sporty. Vaše dítě se tak bude střídavě, v průběhu každého školního pololetí, věnovat vícero vyjmenovaným sportům za tuto cenu.
  • Děti jsou rozřazeny do jednotlivých tréninkových skupin dle věku a pohybových dovedností.
  • Místa kde budou tréninky probíhat a přesné termíny dnů a hodin pro jednotlivé skupiny budou vždy pro nový školní rok upřesněny v průběhu měsíců července – srpna.
  • Každá skupina absolvovuje trénink 2x-3x týdně.
  • Každý trénink (každá tréninková hodina) trvá 60 min.