SK Lvíček Pardubice

Tréninky v Pardubicích se ve školním roce 2023-2024 konají na venkovním hřišti Gymnázia Pardubice Dašická (v září, květnu a červnu), od měsíce října do konce dubna pak v tělocvičně Gymnázia Pardubice Dašická. Pro všechny skupiny se tréninky konají každé pondělí a středu, v odpoledních hodinách. Děti jsou rozděleny do skupin podle pohlaví, věku a dovedností v počtu cca 40 dětí/skupina. Plavecké tréninky se konají každou sobotu, avšak střídavě, ideálně po 14 dnech pro plavce, resp. neplavce v Aquacentru Pardubice. Tzn. jeden týden má plavání skupina „plavců“, druhý týden má trénink skupina „neplavců“. Termíny plaveckých tréninků však ovlivňují i prázdniny, státní svátky a pod., kdy se tréninky nekonají a posouvají se do dalších termínů. Rozpis plaveckých tréninků bude upřesněn a oznámet vždy na začátku sezóny.

Rozpis tréninků v tělocvičně / na hřišti:

Skupina A (mladší chlapci) – pondělí – 17:00 – 18:00 a středa – 18:00 – 19:00

Skupina B (starší chlapci) – pondělí – 17:00 – 18:00 a středa – 18:00 – 19:00

Skupina C (mladší dívky) – pondělí – 18:00 – 19:00 a středa – 17:00 – 18:00

Skupina D (starší dívky) – pondělí – 18:00 – 19:00 a středa – 17:00 – 18:00

Rozpis plavání:

PLAVCI – sobota – 8:00 – 9:00

NEPLAVCI – sobota – 8:00 – 9:00

Členské příspěvky:

Půlroční členské příspěvky ve výši 1 800,- Kč na dítě se platí vždy v září a v lednu. Druhý a každý další sourozenec má poloviční slevu, tedy 900,- Kč.

Přihláška do klubu se stává závaznou po zaplacení celé částky.

Bankovní účet: 2500567264/2010 FIO banka, a.s.

Jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic rodného číslo dítěte.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte.

Na financování klubu se podílí NSA, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice a Městský obvod Pardubice II.

Na základě vašich dotazů, upřesňujeme:

  • Půlroční členský příspěvek v uvedené výši je za celé kurzovné, tedy na půl roku a na všechny sporty. Vaše dítě se tak bude střídavě, v průběhu každého školního pololetí, věnovat vícero vyjmenovaným sportům za tuto cenu.
  • Děti jsou rozřazeny do jednotlivých tréninkových skupin dle věku a pohybových dovedností.
  • Místa kde budou tréninky probíhat a přesné termíny dnů a hodin pro jednotlivé skupiny budou vždy pro nový školní rok upřesněny v průběhu měsíců července – srpna.
  • Každá skupina absolvovuje trénink 2x-3x týdně.
  • Každý trénink (každá tréninková hodina) trvá 60 min.
  • V době školních prázdnin, státních svátků a jiných dnů, kdy jsou školy uzavřeny, se tréninky nekonají.