Gymnastika

  • Děti budou v rámci výuky postupně vedeny k nácviku základních gymnastických prvků (kotoul vpřed a vzad, šplh na tyči i na laně, cviky na hrazdě, přeskoky přes bednu, apod.). Dále budou mít možnost kondičně-balančních cvičení s nejrůznějšími pomůckami (švihadla, balanční podložky, apod.).
  • Výuka bude probíhat v tělocvičně, ve skupinách, za použití moderních pomůcek včetně audiotechniky (kondičně-koordinační cvičení na hudbu).
  • S postupujícím věkem a při osvojení základních činností v jednotlivých odvětvích gymnastiky, by mělo docházet návazně k pokračování jejich zdokonalování, plus k výuce dalších složitějších cvičebních prvků, technik a činností.
  • V rámci jednoho školního roku by každé dítě mělo mít možnost absolvovat cca 20 výukových hodin ročně.