Atletika

  • Náplní této sportovní disciplíny běhy na krátké i delší vzdálenosti (sprinty a vytrvalostní běhy přiměřeně k věku), skoky do dálky a do výšky, hody míčkem, pro zdatnější vrhy koulí a dále atletické disciplíny mimo sportovní areál jako jsou např. běhy v lese (cross) a orientační běh.
  • Výuka bude probíhat ve venkovních prostorách (venkovní areál Gymnázia Pardubice Dašická ulice, popř. Bubeníkovy sady, nebo venkovní lokalita lesoparku Dubina).
  • S postupujícím věkem a při osvojení základních činností v jednotlivých atletických disciplínách by mělo docházet návazně k pokračování jejich zdokonalování, plus k výuce dalších složitějších cvičebních prvků, technik a činností.
  • V rámci jednoho školního roku by každé dítě mělo mít možnost absolvovat cca 20 výukových hodin ročně.