Propozice závodu

FOXCONN RUN

Hlavní závod: 6,3 km

Pořadatel:

Sportovní klub Lvíček Pardubice

Termín:

 1. srpna 2017

Kategorie:

 • Muži
 • Ženy

Přihlášky:

 • přihlášky zde
 • POZOR!! Online přihlášení pouze do úterý 15. 8. 2017 do 24:00 hod. Po tomto datu je možné přihlásit se již pouze na místě.

Startovné:

termín registracejednotlivci
do 15. 8. 2017150,-
na místě300,-

Platbu proveďte na:

Bankovní účet: 2500567264/2010 FIO banka, a.s.

Jako variabilní symbol platby uveďte číslo které Vám zašleme na e-mail při potvrzení registrace.

Do zprávy pro příjemce uveďte: FOXCONN RUN příjmení jméno. (příklad: FOXCONN RUN Novák Josef)

Start závodu:

14:00 – hlavní závod

Prezentace:

V den závodu v čase 11:00 – 13:00 hod. v prostoru startu a cíle závodu (v prostoru poblíž hlavního podia v parku Na Špici v Pardubicích).

Bude-li nějaká jiná osoba zastupovat některého ze závodníků při vyzvednutí startovního čísla, pak jedině po předložení vlastního občanského průkazu!!!

Trať:

6,3 km dlouhá trať v lehkém rovinatém terénu, která je vedena převážně po asfaltových a zpevněných cestách a určená pro kategorii ve věku 18+. Osoby ve věku 15-17 let mohou startovat jen na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Trať je vedena od startu v parku Na Špici kolem loděnice TJ Synthesia, podél pravého břehu Labe (proti toku řeky) až přes mostek náhonu Halda na Hůrkách a dále podél levého toku Halda (po toku náhonu) až do ulice Do Nového, kolem ISŠ elektrotechnické ulicí Na Haldě, Winternitzova, zpět do parku Na Špici.

Startovné zahrnuje:

 • zařazení do startovní listiny závodu
 • startovní číslo včetně elektronického čipu
 • měření času během závodu
 • odeslání výsledku ve formě SMS zprávy ihned po doběhu závodníka
 • zveřejnění ve výsledkové listině
 • občerstvení po závodě (voda, iontový nápoj)
 • pro prvních 250 přihlášených dárkový vak pro účastníky běhu (láhev s pitím, perník s logem města Pardubice, tričko)
 • medaile pro každého účastníka – editace „běh“ (odlišná od medailí, které získají účastníci SPP po absolvování stanovišť v parku)
 • poháry pro první 3 závodníky absolutního pořadí.

Zázemí:

Pro závodníky bude připravena úschovna soukromých tašek.

Měření času a výsledky:

Měření je prováděno specializovanou firmou pomocí elektronické časomíry a čipů. Závodníci startují hromadně.

Parkování:

Pořadatel nezajišťuje.

Ubytování:

Pořadatel automaticky nezajišťuje. V případě potřeby ubytování kontaktujte pořadatele. 

Každý účastník je povinen dodržovat pravidla závodu.

Dětský závod: 1,2 km

Pořadatel:

Sportovní klub Lvíček Pardubice

Termín:

 1. srpna 2017

Kategorie:

Děti ve věku 5 – 14 let (v den závodu nedovršených 15-ti let)

Startovné:

termín registracejednotlivci
do 19. 8. 20170,-

Start závodu:

13:30 – dětský závod

Prezentace:

Neprobíhá. Startující se shromáždí v den závodu v čase 13:25 v prostoru startu.

Trať:

1,2 km dlouhá trať v lehkém rovinatém terénu, která je vedena výhradně po asfaltových a zpevněných cestách a určená pro kategorii ve věku 5-14 let.

Trať je vedena od startu v parku Na Špici kolem loděnice TJ Synthesia, podél pravého břehu Labe (proti toku řeky) až po konec parku Na Špici, doprava k náhonu Halda a před tímto náhonem dále vpravo podél pravého toku Halda (po toku náhonu) až do cíle v parku Na Špici.

Startovné zahrnuje:

 • dárkové předměty od hlavního sponzora společnosti FOXCONN CZ, s.r.o.

Měření času a výsledky:

Dětský závod se běží bez oficiálně měřeného času jednotlivým závodníkům a bez přiděleného startovního čísla.