Bruslení – In-line bruslení

  • Děti budou v rámci výuky postupně vedeny k osvojení základních bruslařských technik (jízda vpřed, vzad, otočky na obě strany, přešlapování na obě strany).
  • V období příznivých klimatických podmínek bude probíhat výuka In-line bruslení ve venkovních prostorách (venkovní areály škol). V zimních měsících jednáme o poskytnutí prostor na umělé ledové ploše (ČEZ aréna Pardubice).
  • V rámci jednoho školního roku by každé dítě mělo mít možnost absolvovat cca 10 výukových hodin ročně.