Bruslení – In-line bruslení

  • Tréninkové hodiny in-line bruslení budou probíhat pouze za předpokladu dostatečného množství dětí vybavených bruslemi.
  • Děti budou v rámci výuky postupně vedeny k osvojení základních bruslařských technik (jízda vpřed, vzad, otočky na obě strany, přešlapování na obě strany).
  • V období příznivých klimatických podmínek bude probíhat výuka In-line bruslení ve venkovních prostorách (venkovní areály škol). V zimních měsících jednáme o poskytnutí prostor na umělé ledové ploše (Aréna Pardubice).